• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховна робота Миколо - Гулаківської ЗОШ І - ІІІ ст.

/Files/images/2017_rk/ukranska/tolerantnst/41019826.png/Files/images/2017_rk/ukranska/tolerantnst/1319629211_sxema-vix-rob.jpg


Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи.

Завдання виховної системи:

· Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

· Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

· Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

· Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

· Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

· Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські та районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

Принципи виховної системи школи:

· принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,

· принцип зв’язку виховання з реальним життям,

· виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,

· єдність вимог і поваги до особистості,

· послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

· Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

· Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

· Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

· Національно-патріотичне виховання.

· Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

· Моральне виховання.

· Родинне виховання.

· Художньо-естетичне виховання.

· Розвиток творчих здібностей учнів.

Система виховної роботи школи забезпечує:

· активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

· організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

· розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

· гуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

· соціальну захищеність і підтримку учнів;

· співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

· співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

· концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Для керування виховним процесом в школі створено методичні об'єдання класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників– структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

· підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

· забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

· озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

· вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

· координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

· сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

· організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

· координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

· планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

· організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

· обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

· оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміністацією школи про заохочення класних керівників.

Взаємодія сім'ї та школи

Структура виховної роботи навчального закладувключає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

Нормативно-правова база

Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року

Закони України:“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про попередження насильства у сім’ї», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»

Укази Президента України: «Про Національну програму правової освіти населення», «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя», «Про концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» і План заходів, від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»

Постанови Верховної Ради України: від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання» ЗМІНИ складу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 30.11.2016 № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 31.05.2017 № 370-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України»

КОНЦЕПЦІЯ "Нова українська школа".

Презентація Концепції "Нова українська школа" .

Організація виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 н.р. Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року

Про національно-патріотичне виховання http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/47457/

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/

Про згоду на обробку персональних даних http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/44012/

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах http://osvita.ua/legislation/other/45234/

Про методичні рекомендації з патріотичного виховання http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/44204/

Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/43521/

Рекомендації для проведення бесід з учнями щодо поведінки у надзвичайній ситуації

Міністерством освіти і науки України розроблено методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації (Лист МОН України від 30.07.2014 № 1/9-385).

- Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

 • Конвенція з прав дитини
 • Закон України про молодіжні дитячі організації
 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України"
 • Положення про Всеукраїнський конкурс дружин юних пожежних
 • Збірка казок та оповідань до Програми занять з профілактики ВІЛ/СНІД
 • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243
 • Національно- патріотичне виховання в контексті програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Україн
 • Методичні рекомендації класним керівникам МОНУ. Зміст, форма і структура плану виховної роботи. Програма аналізу виховної роботи у класі. Орієнтовні питання для складання характеристики класу. Структура плану виховної роботи класного керівника (для зразку)
 • Методичні рекомендації класним керівникам. Про виховання культури поведінки учнів. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 30.07.2010 р. №1.4/18-3127
 • Робота з батьками
 • Про організацію роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячій бездоглядності серед учнів загальноосвітніх навальних закладів.
 • Про заходи щодо запобігання наркоманії,алкоголізму, тютюнопаління, шкідливих узалежнень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 590

Коментарi